อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
อยากเป็นคริสเตียน
เริ่มต้นด้วยการ
เข้ากลุ่ม "คริสเตียนออนไลน์"
และอ่านคู่มือได้เลย !!

Woman on her Tablet_edited.jpg