การประชุมวันอาทิตย์

ประกาศ งดการประชุมวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนั้น มียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆ และสมาชิกส่วนใหญ่รับราชการครู มีสมาชิกที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ ทำให้คริสตจักรต้องการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเนื่องจากห้องประชุมเป็นห้องปรับอากาศและเรามีบริการเครื่องดื่ม และอาหารหลังการประชุมเสมอ  ทำให้มีความยากลำบากในการทำตามมาตรการต่างๆ  คริสตจักรปทุมธานีจึงได้ประกาศงดการประชุมทุกรายการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดยจะเริ่มประชุมอีกครั้งเมื่อเห็นว่ามีความผ่อนคลายและมีความปลอดภัยในระดับที่ทุกคนสบายใจ ซึ่งทางเราจะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้ง  


ขณะที่เรามีอุปสรรคแบบนี้ เราจึงได้มีการประชุมวีดีโอคอลในไลน์กลุ่มคริสตจักรแทน เพื่อให้ทุกคนสามารถพบปะ สังสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์ หนุนใจกันและกันได้ เราเชื่อว่า ในเวลาที่ทุกข์ยากลำบากเช่นนี้ คริสตจักรคือพื้นที่เล็กๆ ที่อบอุ่น ที่เรายังรู้ว่า เรายังมีบ้านหลังนี้ ที่อธิษฐานและวิงวอนพระเจ้าเพื่อครอบครัวของทุกๆคนเสมอ จนกว่าทุกอย่างจะกลับสู่สภาพปกติ

 
นักธุรกิจหนุ่มสาว

ให้คำปรึกษา

เราให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กับทุกคนที่ต้องการ โดยทุกคนสามารถเพิ่มไลน์ออฟฟิสเชี่ยลของ นก มารียา และฝากข้อความรายละเอียดต่างๆที่คุณต้องการรับคำปรึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทางเราจะเป็นผู้ติดต่อไปโดยนัดหมายวัน และเวลาที่มีความสะดวกทั้งสองฝ่าย เราเชื่อว่า ทุกปัญหาที่มนุษย์แก้ไขไม่ได้ด้วยกำลัง และสติปํญญาของตนเอง เป็นสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าทำให้กับเราได้แน่นอน