พบศิษยาภิบาลของเรา

IMG_7031.JPG

อ.ยอห์น ประมวล & คุณนก มารียา (คริสตจักรไทย)

IMG_2018.JPG

อ.ดาวิด & นวล แชลอน (คริสตจักรพม่า)

นานา.JPG

ผู้นำฝ่ายพัฒนาการประกาศ

 

MAJESTIC CHURCH THAILAND

ความเชื่อของเรา

ประวัติศาสตร์ของเราเริ่มด้วยความรัก รากฐานของเราคือความเชื่อ และอนาคตของเราสดใส Majestic Thailand  คริสตจักรของเราอยู่เพื่อสร้างความแตกต่างในชุมชน คุณยอห์น และคุณนกที่ Majestic เราใช้ชีวิตร่วมกัน ฝันร่วมกัน และส่งผลกระทบต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราด้วยกัน เราอยากให้คุณเข้าร่วมกับเรา 


ความเชื่อของเรา

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจ ไม่มีข้อผิดพลาด และเชื่อถือได้ และเป็นอำนาจสุดท้ายสำหรับความเชื่อและชีวิตของคริสเตียน มีพระเจ้าเพียงองค์เดียว ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ในสามบุคคล คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการประสูติของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาปและทำการอัศจรรย์ เช่นกันที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของเราและเป็นขึ้นจากตายอีกครั้งและไปสวรรค์และตอนนี้อยู่กับพระบิดาและพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง เราสนับสนุนการปฏิบัติบัพติศมาในน้ำโดยการดำลงไปในน้ำทั้งตัวและการรับศีลมหาสนิท เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่มีชีวิตของเราในพระคริสต์


ความรอดของทุกคน คือการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ผ่านการกลับใจและการยอมรับพระองค์ทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ในงานและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามแบบพระเจ้าและทำให้เราสามารถใช้ของประทานที่เราได้รับมาอย่างเต็มที่ หลังจากการตายทางร่างกายของเรา ชีวิตนิรันดร์รอคอยผู้ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ประกอบด้วยผู้เชื่อทุกหนทุกแห่งและแสดงออกผ่านคริสตจักรท้องถิ่นภายใต้การนำของผู้ที่พระเจ้าเรียก ผู้เชื่อทุกคนดำเนินชีวิตตามชีวิตของพระคริสต์โดยแบ่งปันข่าวดีกับผู้คนในโลกของเราผ่านคำพูดและการกระทำของเรา

 

ความแตกต่างและค่านิยมของเรา

การยอมรับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เป็นอย่างไร เป็นแบบไหนเคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ที่นี่ และสามารถรับพระพรจากพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เพราะความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไข และเราก็ไม่มีเงื่อนไขกับคุณเช่นกัน!!

ความคิดสร้างสรรค์

เราถูกสร้างให้มีความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งมันทำให้เราดูแตกต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าความคิดสร้างสรรค์ที่ต่างนั้นผิดหรือถูก เพราะที่นี่ ความคิดสร้างสรรค์ของคุณทำให้โลกนี้มีสีสันเพิ่มขึ้นต่างหาก! 

ความเป็นเลิศ

เรามีพระเจ้าที่ดีเลิศและทำสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ ดังนั้นเราจึงทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นอยู่ ไม่ว่าจะในฐานะที่เราเป็นลูก หรือพ่อแม่ ในฐานะเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง   เราจะทำงานอย่างเต็มที่และดีที่สุด  เพราะพระเจ้าผู้ที่ดีเลิศอยู่ในเรา

ออกไป

เราอยากเห็นชีวิตของสมาชิกทุกคน มีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยประสบการณ์กับพระเจ้าระหว่างทางที่คุณเดินไปกับพระเจ้า เราจะอยู่เคียงข้างคุณ แนะนำและช่วยทุกคนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีประสบการณ์ดีๆกับพระเจ้าทุกวัน และเมื่อทุกคนออกไปใช้ชีวิตก็จะเป็นเหมือนเกลือและแสงสว่างให้แก่ผู้คนอย่างไม่ต้องสงสัย

ความรักที่มีการแสดงออก

พระเจ้าได้แสดงความรักของพระองค์ด้วยการเสียสละชีวิตของพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูเพื่อมาไถ่บาปให้กับเรา ดังนั้นเช่นเดียวกัน แบบเดียวกัน เราเชื่อว่าความรักต้องมีการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการให้เวลา,ให้ของขวัญ,ให้โอกาส,ให้อภัยและอีกมากมายที่เราใช้มันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรักได้

ยุคสมัย

เราให้ความสำคัญกับคนทุกรุ่นในคริสตจักรของเรา  และเราทุ่มเท ลงทุนลงแรง กับเด็กและเยาวชนอย่างมาก เพราะพวกเขาคืออนาคตของเรา


วัตถุประสงค์ของเรา

แสดงความรัก ให้ความหวัง และแรงบันดาลใจ