top of page
IMG_1848 2_edited_edited.jpg

มีคนอยู่ 2 แบบ

แบบแรกคือคนที่ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวของเขาเอง ไม่ว่าจะเป็นดวง วันเกิด สี เวลา สถานที่หรือสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น   แบบที่สองคือคนที่อยู่เหนือดวง เหนือกฎเกณฑ์ โดยเขาเองมีแหล่งพลังงานทั้งหมดทั้งในสวรรค์และโลกนี้อยู่ในตัวเขาแล้ว


แบบหลังนี้ก็เหมือนกับบ่อน้ำพุที่พุ่งขึ้นจากภายในตัวของเขาเอง คนพวกนี้จะลงมือทำตามที่เขาศรัทธา เขาไม่ถูกควบคุมด้วยสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม เขาสามารถเป็น สามารถมี ตามที่เขาต้องการได้ทุกอย่างตามที่พระเยซูสัญญาว่า "ชีวิตที่ครบบริบูรณ์" เป็นของผู้เชื่อทุกคน

ถ้าเราอยากจะรับทั้งหมดที่พระเจ้าสัญญาไว้ มีความจำเป็นมากที่เราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน เพื่อจะก้าวไปอยู่ในแผ่นดินทองที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราได้   

                           

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและจำเป็นที่สุดคือ "ความคิด" มุมมองของตัวเราที่เรามองโลกนี้และมองเพื่อนร่วมโลกทุกคน การพูดตามข้อความเหล่านี้ ช่วยคุณค่อยๆรับการเปลี่ยนแปลงความคิดได้ ถ้าคุณอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจคุณอย่างเต็มที่ คุณจะมองโลกนี้และผู้คนเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์มอง และนั่นคือ เวลาที่คุณจะครอบครองร่วมกันกับพระองค์ !! 

สุขภาพที่ดี แข็งแรงตลอดเวลา นิสัยที่สามารถดึงดูดผู้คนให้กลับใจและเกิดการคืนดี นิสัยที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จในทุกวัน ความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน ทั้งหมดนี้เป็น      ความสุขที่ทุกคนรับได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ บนสวรรค์เป็นอย่างไร โลกนี้ก็เป็นอย่างนั้น...

ใคร่ครวญประจำวัน: About Us
1.jpg

คำภาวนา วันที่ 1

ฉันเป็นลูกของพระเจ้า

ฉันมีความสุขในพระวจนะของพระองค์

ฉันรู้จักพระเจ้า

ฉันคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์

ฉันไม่ดำเนินชีวิตตามใจฉันอีกต่อไป

แต่ฉันจะดำเนินชีวิต

แบบเดียวกันกับพระเยซูคริสต์

Homework Help

คำภาวนา วันที่ 2

ฉันถูกนำด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ดังนั้นทุกสิ่งที่ฉันทำก็สำเร็จ
เมื่อฉันวางมือต่อใครสักคน
คนนั้นจะได้รับการรักษาให้หายดี
อย่างรวดเร็ว
เพราะฤทธิ์เดชอำนาจของพระเยซู
ทำงานผ่านตัวฉัน

Going Over Data

คำภาวนา วันที่ 3

ฉันประกอบด้วยสติปัญญา
ความรู้ความเข้าใจมากกว่าคนอื่นสิบเท่า
พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนฉัน
ในทุกวิชาที่ฉันเรียน
ในทุกเรื่องที่ฉันต้องรู้และเข้าใจ
ในทุกงานที่ฉันทำ
ฉันจะเข้าใจอย่างถ่องแท้
และจำได้อย่างแม่นยำ

Chinese Wedding Tea Ceremony

คำภาวนา วันที่ 4

ฉันสามารถควบคุมความคิด
คำพูดและการกระทำ
ฉันมีชัยชนะต่อนิสัยเก่าเสมอ
ฉันเป็นฝ่ายควบคุมความคิด
ฉันเป็นผู้รับใช้คนอื่น
ฉันเป็นคนของพระเจ้า
ฉันยินดีอะไรก็ได้
ถึงแม้ไม่มีตำแหน่งหรือค่าจ้าง
ถ้าสิ่งนั้นเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้

Restaurant Party Celebration

คำภาวนา วันที่ 5

ฉันใช้เงินเลี้ยงอาหาร
คนที่ขัดสนกว่าฉันอยู่เสมอ
ฉันให้เงินคนอื่นด้วยความเต็มใจ
และไม่หวังจะได้คืน
ในเวลาที่ฉันไม่มีเงิน
ถ้าพระวิญญาณนำฉัน
ฉันก็จะให้เงินนั้นออกไป
เพราะเงินไม่สามารถควบคุมฉันได้
แต่ฉันเป็นฝ่ายควบคุมเงินอย่างถูกต้อง

Easter Cupcakes

คำภาวนา วันที่ 6

ทุกๆวันฉันได้รับการจัดเตรียม
อาหารเช้า กลางวัน เย็นเรียบร้อยแล้ว
ฉันมีเงินพอสำหรับทุกสิ่ง
ที่จำเป็นต้องใช้เสมอ
และจะมีพอที่จะออกไปให้ผู้อื่นด้วย
ปีนี้ และทุกๆปี
จะเป็น "ปีแห่งการให้" ของฉัน
ฉันจะมีเงินเหลือใช้มากมายที่จะให้
แก่คริสตจักรและแก่คนที่ฉันอยากจะให้

Flying Lanterns

คำภาวนา วันที่ 7

ทูตสวรรค์กำลังนำเงินและทุกสิ่ง
ที่จำเป็นต่อครอบครัวและการทำงาน
เข้ามาถึงฉันอย่างรวดเร็ว
ฉันจะใช้เงินตามการทรงนำ
ขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์
ฉันจะพึ่งพาความคิด
และกำลังของพระเจ้าเสมอ

Floating Bubble

คำภาวนาวันที่ 8

ฉันได้รับการเจิม
และการไถ่ให้พ้นจากคำสาปแช่ง
จากอำนาจมืดทุกสิ่งแล้ว
อุบัติเหตุ โรคระบาด ความกังวล
ระบบของโลกนี้ 
ไม่สามารถควบคุมฉันได้

9.jpg

คำภาวนาวันที่ 9

ฉันนมัสการพระเจ้า
ด้วยจิตใจ ด้วยวิญญาณและความจริง
ปากของฉันจะห่างไกลการซุบซิบนินทา
ตาของฉันจะไม่มองคนอื่นในแง่ลบ
แต่จะเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วย
ความเมตตา ความรัก ความสงสาร

Vine Leaves

คำภาวนาวันที่ 10

ใจของฉันจะผูกพันและคิดถึง

พระเจ้าอยู่ตลอดเวลา

ฉันจะไม่มองตามสถานการณ์

แต่ฉันจะมองด้วยตาแห่งความเชื่อ

Explorer

คำภาวนาวันที่ 11

ไม่มีสิ่งใด ทำให้ฉันตกใจหรือกลัว
ไม่มีอะไรทำให้ฉันกังวล
หรือวุ่นวายใจได้
เพราะสันติสุขของพระเจ้า
จะคุ้มครองใจของฉันตลอดเวลา

Brewing Tea

คำภาวนาวันที่ 12

อาหารและน้ำดื่ม 
ขนมและทุกสิ่งที่ฉันกินเข้าไป
ถูกชำระด้วยพระวจนะ
และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
ดังนั้น จึงไม่มีสารตกค้างใดๆ
หรืออาหารเป็นพิษ
ในร่างกายของฉันเลย

13.jpg

คำภาวนาวันที่ 13 

ฟันของฉันจะแข็งแรง ขาวขึ้น 
สวยขึ้น ไม่มีฟันผุ ไม่มีฟันกร่อน
หรือเสียวฟันในฉันเลย
ตาของฉันจะมองเห็นชัดเจนขึ้น
ยิ่งอายุมากขึ้น ตาก็จะมองเห็นชัดขึ้น
เพราะฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า
กำลังทำงานอย่างรุนแรง
ภายในร่างกายของฉันตลอดเวลา

Lone Walk

คำภาวนาวันที่ 14

การอัศจรรย์อยู่ในร่างกายของฉัน
เมื่อฉันเดินทางไม่ว่าจะใกล้ไกล
ทางบก ทางน้ำหรืออากาศ
ฉันขอประกาศและสารภาพว่า
ความปลอดภัยเป็นของฉัน
และเป็นของทุกคนที่เดินทางไปกับฉัน
ฉันไม่อนุญาตให้เกิดอุบัติเหตุ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับฉัน
ในพระนามพระเยซูคริสต์

Carefree Drive

คำภาวนาวันที่ 15

มีกำลังของพระเจ้าอยู่ในตัวฉัน
ในการเดินทางของฉันทุกวัน
ไม่ว่าจะใกล้ไกล
ร่างกายของฉันจะปรับตัวได้อย่างดี
ด้วยการช่วยเหลือจากพระองค์
ไม่มีการอ่อนเพลีย
ไม่มีการเหน็ดเหนื่อยใดๆ
แต่จะมีความสดชื่น
และการเปิดเผยสำแดง
ให้ฉันรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
ระหว่างการเดินทาง

London Reflections

คำภาวนาวันที่ 16

มีความโปรดปรานของพระเจ้า
อยู่กับฉันทุกวัน
ไม่ว่าฉันจะไปไหน ทำอะไร
ติดต่อสถานที่ราชการ
ติดต่องาน หรือประสานงานกับใคร
คนเหล่านั้นจะเมตตา จะช่วยเหลือ
และจัดการทุกอย่างให้ฉันอย่างดี
เพราะพระเจ้าอยู่กับฉัน

Rio Beach Promenade

คำภาวนาวันที่ 17

ฉันมีความรักของพระเจ้าอยู่ในใจ

คนที่ทำไม่ดีต่อฉันทุกคน

แม้เขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

ฉันรู้ว่าพระเยซูรักเขามาก

เช่นเดียวกับที่รักฉัน

ฉันจึงไม่โกรธเขาแต่เข้าใจ

ว่าเขายังไม่สมบูรณ์ 

ฉันอวยพรให้เขาได้รับสิ่งดีๆในชีวิต

เหมือนที่ฉันได้รับจากพระเจ้า

เพื่อให้เขาสามารถรักคนอื่น

และอดทนต่อคนอื่นๆได้

เหมือนอย่างฉัน

Rio de Janeiro Beach

คำภาวนาวันที่ 18

ฉันเชื่อว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่ง

ฉันเชื่อว่าพระเจ้าสร้างฉัน

ฉันเชื่อว่าพระเจ้าตั้งใจให้ฉันเกิดมา

ในยุคนี้ เวลานี้ เพื่อให้บางสิ่งบางอย่าง

สำเร็จผ่านชีวิตของฉัน 

แม้ฉันไม่รู้ทุกสิ่ง

แต่ฉันจะทำงานที่ฉันทำอยู่ในวันนี้

อย่างเต็มที่และดีที่สุด

เหมือนกับทำให้พระเจ้า

ผู้เป็นที่รักยิ่งของฉัน

19.jpg

คำภาวนาวันที่ 19

ฉันไม่กังวลเรื่องการเมือง

ฉันไม่กังวลเรื่องเศรษฐกิจ

ฉันไม่กังวลเกี่ยวกับ

ความเป็นไปในโลกนี้

ฉันรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดี

พระเจ้าสามารถทำให้มัน

กลายเป็นสิ่งดี 

กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

แก่ผู้คนของพระองค์เสมอ

Working on a Pottery Wheel

คำภาวนาวันที่ 20

ฉันมีพระวิญญาณของพระเจ้า

อยู่ภายในและฉันเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์

เมื่อฉันให้เกียรติผู้อื่นเสมอ

เมื่อฉันรับใช้ผู้อื่นอย่างเต็มใจ

เมื่อฉันรับผิดแทนผู้อื่น

ฉันทำสิ่งเหล่านี้ได้

ด้วยกำลังของพระเจ้า

เพราะตัวเก่าของฉันตายไปแล้ว

ตอนนี้ฉันเป็นหนึ่งเดียวกันกับ

พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว

New York Office

คำภาวนาวันที่ 21

ฉันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับพระวิญญาณบริสุทธิ์
ฉันจึงมีกำลังไม่จำกัด
มีความสามารถไม่จำกัด
หากวันนี้ ต้องทำงานหนักกว่า
หรือทำบางอย่างมากกว่าปกติ
ฉันทำได้
เพราะฉันมีกำลังและสติปัญญา
ฉันมีความสามารถ
ของพระเจ้าอยู่ข้างในฉัน

Forest Trees

คำภาวนาวันที่ 22

ฉันได้รับการเจิมจากพระเจ้าแล้ว
พระเจ้าแต่งตั้งให้ฉันเกิดผล
แม้สิ่งที่ฉันทำวันนี้
เป็นสิ่งเล็กน้อยในสายตามนุษย์
แต่ฉันจะทำอย่างเต็มที่
ในท่าทีที่ยิ่งใหญ่
เพราะฉันรู้ว่า
พระเจ้าให้ฉันเกิดผล
ในสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ก่อน

Baby Laundry Hanging on a Clothesline

คำภาวนาวันที่ 23

ฉันรู้ว่าพระเจ้ามีบำเหน็จ
และรางวัลให้กับฉันเสมอ
ดังนั้น ฉันจะทำงานอย่างเต็มที่
ทั้งงานที่บ้านและที่ทำงาน
ฉันไม่ได้มุ่งหวังให้ใครมองเห็น
หรือชมเชยสิ่งที่ฉันทำ
เพราะฉันตั้งใจทำให้กับพระเจ้า
และพระองค์ทรงมองเห็นฉัน
และแน่นอน ลูกหวังใจในบำเหน็จ
และรางวัลที่มาจากพระองค์

Yellow Water Lily

คำภาวนาวันที่ 24

พระเจ้ากำลังทำงาน
อยู่ภายในฉัน
ให้ฉันคิดเหมือนพระองค์
ทำเหมือนพระองค์
พูดเหมือนพระองค์
เป็นเหมือนพระองค์
มากขึ้นเรื่อยๆ
ชีวิตของฉัน การเงินของฉัน
สุขภาพของฉัน ความรักของฉัน
ไม่ขึั้นกับความเป็นไป
ตามระบบในโลกนี้แล้ว
ฉันย้ายมาอยู่ในแผ่นดินใหม่
ซึ่งมีระบบใหม่ที่ไม่จำกัด
ระบบนี้อยู่ภายในตัวของฉันแล้ว

22.jpg

คำภาวนาวันที่ 25

พระเจ้ามีเวลาและวาระ
สำหรับชีวิตของฉัน
ฉันจะไม่เปรียบเทียบ
ตัวเองกับคนอื่น
ฉันจะทำงานของวันนี้อย่างเต็มที่
พระเจ้ารู้ว่าฉันมีความฝันอะไร
แม้ว่างานที่ฉันทำวันนี้
อาจไม่เกี่ยวข้องกับความฝัน
แต่ฉันรู้ว่าพระเจ้ามีวิธี
นำชีวิตของฉันไปสู่ความฝัน
นั้นได้แน่นอน

Golden Leaves

คำภาวนาวันที่ 26

ฉันจะไม่มองคนที่ภายนอก
ฉันจะไม่มองคนที่ความสามารถ
ฉันจะทำงานกับทุกคนได้
ฉันมีความสามารถที่จะพูด
ฉันมีความสามารถที่จะสร้าง
ฉันมีความสามารถที่จะทำ
ให้เกิดผล ให้สำเร็จ ให้คืนดี ให้เข้าใจ ให้มีกำลัง ให้เป็นที่ยอมรับ ให้เป็นที่รู้จัก
เพราะฉันมีทุกสิ่งที่จำเป็นต้องมี
อยู่ภายในตัวฉันเรียบร้อยแล้ว
ฉันทำได้ทุกสิ่ง!

27.jpg

คำภาวนาวันที่ 27

พระเจ้ารักฉัน
และพอใจที่จะเห็นฉันมีความสุข
ไม่ว่าฉันมีความสุขกับอะไร
พระเจ้าก็มีความสุขกับสิ่งนั้นๆ
พระเจ้าสร้างทุกสิ่ง
เพื่อให้ฉันมีความสุขกับสิ่งนั้น
ฉันไม่ต้องทำงานหนัก
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
ฉันทำส่วนที่ฉันทำได้
ฉันทำอย่างเต็มที่
และส่วนอื่นๆ 
นอกเหนือจากการควบคุม
ที่ฉันทำได้นั้น
พระเจ้าเป็นคนทำ
และฉันสามารถพักผ่อน
มีความสุขกับชีวิตได้

Wheat Field

คำภาวนาวันที่ 28

ฉันยอมรับว่า

บางคนเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจของฉัน

ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้

ฉันช่วยเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้

ฉันขอมอบเขาไว้กับพระเจ้า

เพราะเป็นสิ่งที่เกินกำลัง

และบั่นทอนชีวิตของฉัน

ฉันจะมองเขาด้วยสายตาของพระองค์

เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แล้ว 

แม้ในสายตาของฉันเขายังบกพร่องอยู่

แต่ด้วยความเชื่อ 

เขาสะอาด เขาหมดจด และบริสุทธิ์แล้ว

ดดยพระเยซูคริสต์

Christmas Gift

คำภาวนา วันที่ 29

ฉันเป็นคนรับใช้ของพระเจ้า
ฉันเป็นคนรับใช้ของทุกคน
ฉันยินดีที่จนะรับใช้ทุกคนในบ้าน
และในที่ทำงาน
ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหรือหน้าที่
แต่ฉันรับใช้คนอื่น
เพราะพระเจ้าที่อยู่ในฉัน
ก็เป็นผู้ที่รับใช้คนอื่นเช่นเดียวกัน

Skyscrapers

คำภาวนา วันที่ 30

ฉันได้รับพลังทั้งหมดของพระเจ้า

พลังทั้งหมดในโลกนี้

และพลังทั้งหมดในสวรรค์

อยู่ในตัวของฉันแล้ว

ฉันจะคิดในทิศทางที่ยิ่งใหญ่

ฉันจะคิดเพื่อให้ประโยชน์แก่คนอื่น

และเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมก่อนเสมอ

ฉันจะเลี้ยงคนห้าพันคนได้

ฉันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้คนอื่นได้

ฉันมีพอ มีเหลือ มีมากกว่าเสมอฉัน

เพราะพระเจ้ามอบทุกสิ่งให้ฉันแล้ว

ใคร่ครวญประจำวัน: News
bottom of page