top of page
Candles

ต้องละทิ้งศาสนาพุทธเพื่อติดตามพระเยซูหรือ?

ในการประชุมประจำปีของ World Outreach International ปี 2010 ข้าพเจ้าได้ฟังรายงานจากเพื่อนผู้รับใช้ชาวอินเดียว่าพวกเขาแอบบัพติสมาในน้ำในเวลาตีสี่คราวละสี่หมื่นกว่าคน เพราะตำรวจจะจับหากพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้ในเวลากลางวัน จากนั้นมีเพื่อนผู้รับใช้ชาวญี่ปุ่นที่นำคนทั้งเกาะโมซัมบิครับความรอดและเป็นพยานถึงการเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนหลังจากพวกเขาติดตามพระเยซู

ข้าพเจ้าเอะใจว่า พวกเขาทำอย่างไร ทำวิธีไหน จึงสามารถนำคนรับความรอดได้มากมายถึงเพียงนี้ และก็เป็นโอกาสดีที่ในการทำงานของเราเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ สิ่งที่เราอยากรู้ อยากเข้าใจ จึงเกิดขึ้นได้หลังจากที่ข้าพเจ้าเข้าไปถามกับคนที่ได้รายงานสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้  

ในที่สุดทางหน่วยงานได้ส่งเทรนเนอร์คนเดียวกับที่ไปเทรนด์คนเหล่านั้นมายังคริสตจักรของเราตลอดระยะเวลาหกเดือนเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและให้เราเข้าใจการทำงานของพระเจ้าในแบบที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อน 

และสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยนิมิตและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นคนไทยรับความรอดมากกว่า 1% และในที่สุดการอบรมนี้ได้เปลี่ยนห้องทำงานที่เย็นฉ่ำของเรากลายเป็นทุ่งนาและหมู่บ้านต่างๆแทน 

เราได้เข้าใจมากขึ้นเมื่อออกไปทำตามที่ได้เรียนรู้มา และเราเห็นพระเจ้ามากกว่าตอนที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยม การรับใช้นั้นปราศจากความเหน็ดเหนือยเพราะคำพยานและหมายสำคัญที่เกิดขึ้นทำให้เราตืนเต้นตลอดเวลา  

และข้าพเจ้าได้พยายามแบ่งหัวข้อให้ทุกคนสามารถอ่านและเข้าใจแบบง่ายๆได้พร้อมกับคำพยานและประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้พบ เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับมาแล้ว และข้าพเจ้าเชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราทุกคนสามารถเป็นพยานกับสิ่งที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ด้วย 

ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ทุกท่านที่มีใจร้อนรนในการประกาศจะรับวิธีใหม่ๆและความเข้าใจใหม่ๆที่สามารถจับปลาได้จำนวนมากเหมือนที่เปโตรมีปลาเต็มเรือจนต้องเรียกเพื่อนๆมาช่วยกัน ข้าพเจ้าอยากเห็นภาพที่คนไทยร้องเรียกหาพระนามของพระเยซูทั้งเช้าสายบ่ายเย็น คนไทยจะผูกพันกับพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของพวกเขาทุกคน เพื่อเขาจะมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เหมือนอย่างที่เราได้มี

คนไทยต้องทิ้งศาสนาพุทธหรือ: About Us
bottom of page