top of page
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว นก มารียา.png

คริสตจักรออนไลน์

คริสตจักรปทุมธานี
เป็นคริสตจักรออฟไลน์ & คริสตจักรออนไลน์เต็มรูปแบบ

โซเชี่ยลมีเดีย เป็นเครื่องมือหลักของเราในการเข้าถึงผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างมากมาย ง่าย และรวดเร็ว พระเยซูสามารถเข้าไปในใจของทุกคนได้โดยไม่ถูกจำกัดในด้านเวลาและสถานที่  เราสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์กับผู้ที่กำลังค้นหาคำตอบของชีวิต และพวกเขาจะได้รับคำแนะนำและคำสอนเกี่ยวกับการพึ่งพาพระเจ้าในชีวิตประจำวัน สำหรับหลายๆ คน เส้นทางของการเป็นสาวกเริ่มต้นจากการติดต่อและร่วมกลุ่มวีดีโอคอลอย่างสม่ำเสมอกับเรา


สิ่งสำคัญคือทุกคนที่ได้รับความรอดผ่านทางโซเชี่ยลมีเดียนี้ จะต้องหยั่งรากลึกในข่าวประเสริฐ และรักพระคำของพระเจ้า  ไลน์กลุ่มของเรา มีวีดีโอคอลกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นช่องทางสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตของผู้เชื่อให้กลายเป็นสาวก  เราเห็นอยู่เสมอว่า ผู้คนสนใจอยากรู้จักความรักของพระเจ้า และยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาอย่างไร ในกลุ่มวีไอพี   และสมาชิกในกลุ่มจำนวนมากกำลังเปลี่ยนชีวิตโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของชีวิตดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความรัก

งานทั้งหมดของเรา เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนจาก World Outreach International หน่วยงานที่ส่งมิชชันนารีออกไปทั่วโลก มากกว่า 270 คน มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก หน่วยงาน World outreach international มีเป้าหมายในการทำงาน 5 อย่างคือ  สร้างและพัฒนาผู้นำฝ่ายวิญญาณ , ประกาศและสร้างคริสตจักรที่เกิดผลอย่างรวดเร็ว, ระดมคนงานของพระเจ้าในทุกประเทศ , พันธกิจเด็ก และให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพันธกิจการอบรมการประกาศและสร้างสาวกออนไลน์ของเรา  มีการผลิตสื่อ และมีระบบการติดตามผล และให้คำแนะนำแก่ผู้คนที่ตอบสนองต่อข้อความที่ส่งออกไปบนแพลตฟอร์มสื่อต่าง ใน Facebook, Youtube, Tiktok และปัจจุบันเรามีมีพี่น้องผู้เชื่อที่เป็นสร้างสาวกในทุกจังหวัดของประเทศไทยและคนไทยในต่างแดนมากกว่า 10 ประเทศอาทิเช่น ลาว เกาหลี อเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ญี่ปุ่น อังกฤษ เดนมาร์ค ออสเตเลีย นิวซีแลนด์  บทบาทของเราคือการเปลี่ยนผู้เชื่อให้เป็นสาวก และพัฒนาสาวกให้กลายเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ ในพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่  เพื่อบริหารจัดการดูแลผู้เชื่อในเขตของตนเอง และเป็นตัวแทนของพื้นที่ ประสานงานต่างๆกับเราในภาคสนามเพื่อจัดการอบรมและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเดินกับพระเจ้าและรับชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและหายเหนื่อย และพวกเขาจะกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักของพันธกิจของเรา ด้วยการอธิษฐานและรับใช้พระเจ้าตามของประทานและร่วมกันกับเรา

การอบรม: About Us
bottom of page