top of page

ให้คริสตจักรปทุมธานี
เป็นเหมือนบ้านของคุณ

89 ถนน.คริสตจักร ต.บางปรอก อ.เมือง ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2581-1293
ไลน์คริสตจักร : @majestic.th

  • Facebook
  • YouTube

Thanks for submitting!

การพิมพ์บนแป้นพิมพ์แล็ปท็อป
ติดต่อเรา: Contact
bottom of page