top of page
IMG_4215_edited.jpg

What we believe

ความเชื่อของเรา

คริสตจักรของเราตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  

เราเป็นคริสตจักรที่ให้ความสำคัญเรื่องชีวิตที่มีความสุข ซึ่งรวมถึงมีความสมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้านของชีวิต 


ความเชื่อของเรา

เราเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจให้เขียนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ไม่มีข้อผิดพลาด และเชื่อถือได้ และเป็นคำมั่นสัญญาที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศที่สุดในชีวิตของคริสเตียน


เรามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ในสามบุคคล คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการประสูติของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาปและทำการอัศจรรย์ เช่นกันที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของเราและเป็นขึ้นจากตายอีกครั้งและไปสวรรค์และตอนนี้อยู่กับพระบิดาและพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง

เราสนับสนุนการปฏิบัติบัพติศมาในน้ำโดยการดำลงไปในน้ำทั้งตัวและการรับศีลมหาสนิท เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่มีชีวิตของเราในพระคริสต์


ความรอดของทุกคน คือการยอมรับในการงานที่เสร็จสิ้นแล้วของพระเยซูคริสต์ ผ่านการกลับใจและการดำเนินชีวิตในความรักทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เปลี่ยนฐานะจากผู้เชื่อกลายเป็นสาวกผู้ที่สามารถสร้างและสอนคนอื่นต่อไปได้


ความรอดที่ได้รับนั้น ได้รับผ่านทางความเชื่อ และถึงแม้ว่าได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้า

ความรอดนั้นยังคงอยู่และไม่มีทางสูญเสียความรอดนั้นไปได้เลย  

คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ประกอบด้วยผู้เชื่อทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศไทย แม้ว่าจะไม่ได้มาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

แต่ในฝ่ายวิญญาณ ผู้เชื่อทุกคนเป็นกายเดียวกันโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศีรษะ

เรามีเป้าหมายเดียวกันคือรักศัตรู รักคนที่ไม่น่ารักทุกคนในชีวิตของเรา

โดยพึ่งพาความช่วยเหลือจากพระเจ้า เพื่อให้ความรักของพระเจ้านำพวกเขากลับใจ


เกี่ยวกับเรา: Welcome
IMG_3793_edited.jpg

อ.ยอห์น ประมวลและครอบครัว

ศิษยาภิบาล

ครอบครัวของเราร่วมกันรับใช้พี่น้องด้วยการสอนความจริง และให้คำปรึกษาด้วยหลักการของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดช

เรามีเอกลักษณ์ 3 อย่างในบ้านหลังนี้คือ

1. คริสตจักรไม่ใช่ศาสนสถานแต่เป็นบ้าน ที่เรามาอยู่ด้วยกันด้วยความรัก แม้ว่าความเชื่อ และไลฟ์สไตล์ของชีวิตเราแตกต่างกัน

2. คริสตจักรให้อิสระทุกคน คุณจะมีส่วนร่วมเฉพาะออนไลน์ หรือมาร่วมกับเราบางครั้งบางคราวก็สามารถทำได้ และคุณก็คือคนพิเศษสำหรับบ้านของเราเช่นเดียวกัน

3.เราให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นที่หนึ่งในการดำเนินชีวิต เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ ซึ่งเริ่มจากครอบครัวของเราก่อน ดังนั้น เราจึงมีการให้คำปรึกษาชีวิต ปัญหาครอบครัว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องให้มีความสุขในชีวิต และการทำงานที่ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการพึ่งพาพระเจ้า


เรายินดีต้อนรับทุกท่าน

ให้คริสตจักรปทุมธานี เป็นเหมือนบ้านของคุณ

David & Nyaung Shan Lon

ศิษยาภิบาลคริสตจักรพม่า

พันธกิจการประกาศและสร้างสาวกชาวพม่าได้เริ่มในใจของอ.ยอห์นและครอบครัว รวมถึงสมาชิกในปี ค.ศ. 2015 คริสตจักรได้อธิษฐานขอศิษยาภิบาลชาวพม่าเพื่อจะมาประกาศและเลี้ยงดูชาวพม่าที่อยู่ในอำเมืองปทุมธานีซึ่งมีประมาณ 40,000 กว่าคน ในปี ค.ศ.2017 เราได้มีโอกาสพบกับศิษยาภิบาลคู่นี้ผ่านผู้นำคริสตจักร Myanmar Christian Assembly และทำให้คำอธิษฐานของคริสตจักรสำเร็จเป็นจริง

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 - ปัจจุบัน ครอบครัวอ.ดาวิดได้ประกาสและเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ปัจจุบันมีผู้เชื่อที่เข้มแข็งเป็นทีมงานร่วมกันรับใช้ในคริสตจักรพม่า 8 คน และมีสมาชิกที่มานมัสการทุกวันอาทิตย์ 20-30 คน และมีการประชุมตามโรงงานและตามบ้าน เพื่อเสริมสร้างกลุ่มผู้เชื่อที่ไม่สามารถออกมาร่วมประชุมที่คริสตักรได้อีก 3 แห่งต่อสัปดาห์ 

IMG_2018.JPG
เกี่ยวกับเรา: Meet the Team
26678442_1985522735054074_4426616560805663753_o_edited.jpg

Our Values

ค่านิยมของเรา

การยอมรับ

ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้ เพราะพระเจ้าสร้างเราให้แตกต่างกัน  เรายอมรับความแตกต่างกันในรสนิยมทางเพศ และวัย ประสบการณ์ที่แตกต่างกันทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ที่นี่ ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันได้ที่นี่  เราให้เกียรติทุกคน เพราะพระเจ้าคือผู้ที่สร้างคุณและคุณถูกสร้างให้แตกต่าง!!

ความคิดสร้างสรรค์

เราถูกสร้างให้มีความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่งมันทำให้เราดูแปลกไปจากคนอื่น แต่ไม่ได้หมายความว่าความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกกว่าคนอื่นนั้น เป็นความคิดที่ผิดหรือถูก เพราะที่นี่ ความคิดสร้างสรรค์ของคุณทำให้โลกนี้มีสีสันเพิ่มขึ้นต่างหาก! 

ความเป็นเลิศ

เรามีพระเจ้าที่่เต็มที่กับชีวิต พระเจ้าทุ่มเทชีวิตเพื่อเรา และทำให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเสมอ ดังนั้นเราจึงเต็มที่กับชีวิต และทำให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะในฐานะเป็นลูก หรือเป็นพ่อแม่ เป้นเจ้านาย หรือเป็นลูกน้อง   เราจะทำงานอย่างเต็มที่และดีที่สุด  ด้วยการพึ่งพาอาศัยความรัก ความอดทน เสียสละของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรา

ออกไป

เราอยากเห็นชีวิตของทุกคน มีเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้า ระหว่างทางที่คุณเดินกับพระเจ้า เราจะอยู่เคียงข้างคุณ แนะนำและช่วยคุณอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนมีประสบการณ์ดีๆกับพระเจ้าทุกวัน และเมื่อทุกคนออกไปใช้ชีวิตก็จะเป็นเหมือนเกลือและแสงสว่างให้แก่ผู้คนอย่างไม่ต้องสงสัย

ความรักที่มีการแสดงออก

พระเจ้าได้แสดงความรักของพระองค์ออกมาเป็นการกระทำ ด้วยการเสียสละชีวิตของพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูเพื่อมาไถ่บาปให้กับเรา ดังนั้นเช่นเดียวกัน แบบเดียวกัน เราเชื่อว่าความรักที่มีแสดงออกมาเป็นการรับใช้คนอื่น อดทน เสียสละ รักศัตรู ทำดีกับศัตรู เป็นสำคัญในดำเนินชีวิตในความรักของพระคริสต์

ยุคสมัย

เราให้ความสำคัญกับคนทุกรุ่นในคริสตจักรของเรา  ปัจจุบันเรายังไม่มีใครดูแลพันธกิจเด็กอย่างเต็มที่ แต่เราคาดหวังว่าในอนาคตจะมีคนงานที่ยินดีทุ่มเท ลงทุน ลงแรง กับการสร้างชีวิตเด็กและเยาวชน มาทำงานร่วมกันกับเรา เพื่อจะประกาศและนำเด็กๆให้เติบโตใกล้ชิดกับพระเจ้า เป็นอนาคตของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของเรา

เพื่อแสดงความรัก 

ให้ความหวัง 

และเป็นแรงบันดาลใจ

เกี่ยวกับเรา: About Us
bottom of page