top of page
ไลฟ์สดทุกวันจันทร์-17.png

ค่านิยมในการทำงาน

ทุกคนเท่าเทียมกัน

ไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชาย หากทำงานในหน้าที่เดียวกัน ก็จะได้รับค่าตอบแทนเท่าเทียมกัน    เรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคสมัครใจ เพื่อช่วยให้คุณเก็บออมได้ถึงเป้าที่ใจหมาย

คิดเห็นแตกต่างกันได้

เราเชื่อว่า ความคิดเห็นที่แตกต่างคือจุดประกายไอเดียที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องตำแหน่ง หรืออายุงาน

มาทำงานกับเราในแบบที่คุณเป็น

ไม่ว่าคุณจะคิดเห็นแตกต่าง นับถือศาสนาที่แตกต่าง และมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง นั่นคือสิ่งที่คุณเป็นและเรายอมรับสิ่งนั้นด้วย

 เราเป็นสื่อกลางสร้างปาฏิหาริย์

งานที่เราทำไม่ใช่แค่การสร้างสื่อ แต่เรากำลังเป็นคนกลางสร้างสะพานให้ทุกคนสามารถรับปาฏิหาริย์จากพระเจ้า โดยไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ปุ่ม ค่านิยมและสวัสดิการ: Get Involved

เวลาทำงาน & สวัสดิการ

S__3678271.jpg

เวลาทำงาน

ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ วันละ 6 ชั่วโมง

วันจันทร์ 16:00-22:00 น. ที่คริสตจักรปทุมธานี

วันอังคาร-พฤหัส  ทำงานที่บ้าน 

สำหรับคนที่ต้องการเข้าออฟฟิส

วันอังคาร-พฤหัส 10:00-16:00 น.

ออกต่างจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3-5 วัน

เพื่อถ่ายทำคำพยาน และ นัดพบแฟนเพจ

79826833_10157634247289795_2078519263638847488_n.jpeg

สวัสดิการพนักงาน

1. ทุกสัปดาห์ครอบครัวผู้นำทีมจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารและเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมถามตอบ (Q&A) และพนักงานสามารถโต้เถียง หรือตั้งคำถามกับผู้นำทีมได้อย่างตรงไปตรงมา รวมไปถึงยังมีเป็นการอัปเดตเรื่องราวอื่นๆ จากผู้นำโดยตรง

2.จะมีการสนับสนุนให้พนักงานได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนนั้นให้ความสนใจ เพื่อเสริมจุดแข็งของตัวเอง เรามีทั้งชั้นเรียน งานสัมมนา และเครื่องมือนอกชั้นเรียน เพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรม องค์กร และค่านิยมของเรามากขึ้น รวมทั้งบทบาทของเราในโลกใบนี้  เราจะดูแลค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้ให้ทั้งหมด

3.พนักงานจะได้รับเงินพิเศษกรณีที่ออกเดินทางต่างจังหวัด

4. มีสวัสดิการประกันสังคม และมีประกันสุขภาพแบบกลุ่ม คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งการเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

5.พนักงาน (รวมถึงพนักงานใหม่) สามารถลาหยุดพักผ่อนประจำปีได้โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ เป็นเวลา 15 วันต่อปี  สำหรับคนที่ทำงานเกิน 5 ปี หยุดพักผ่อนประจำปีได้ 30 วัน สามารถหยุดติดต่อกันได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 1 เดือน 

6. พนักงานลาป่วยได้ตามจริง ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่ให้แจ้งให้ทราบ และลาคลอดบุตรหรือดูแลภรรยาหลังคลอดบุตรได้ 3 เดือน โดยได้รับเงินค่าจ้างเต็มจำนวน

7. เนื่องจากเราไม่ได้เป็นองค์กรแสวงหาผลกำไร จึงไม่มีเงินตอบแทนในรูปแบบโบนัสแต่จะมีเป็นของขวัญวันคริสต์มาส และทริปพักผ่อนประจำปีซึ่งสามารถนำสมาชิกในครอบครัวไปร่วมทริปพักผ่อนนี้ได้ โดยเราจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้

  

ปุ่ม ค่านิยมและสวัสดิการ: What We Do
bottom of page